sobota, 2 listopada 2013

Pourquoi parle-t-on français dans une Wallonie?

Salut!

Belgowie pomimo że wciąż stanowią jeden naród i żyją w jednym państwie, są bardzo podzieleni pod względem językowym. Językami urzędowymi są zarówno francuski, niderlandzki, jak i flamandzki. 
Na północy (La Région flamande = Flandria) przeważa język flamandzki, natomiast na południu (La Région wallonne = Walonia) można usłyszeć zarówno francuski, jak i niemiecki. Co więcej w środkowej części, a dokładniej w Brukseli i okolicach (la Région de Bruxelles-Capitale), mówi się zarówno po francusku, flamandzku, jak i niderlandzku. Beldzy są niezwykle przywiązani do swoich języków, co prowadzi do kłótni i walk, np. na afisze, reklamy, nazwy ulic... 

Żródło: gazetapraca.pl


Jedyny mój kontakt z Belgami (zapewne z Brukseli) miał miejsce w Holandii podczas wakacyjnego wyjazdu do pracy. Byli to klienci restauracji, w której miałam okazję pracować i ich oburzenie faktem, że ja będąc w Holandii nie znam języka holenderskiego i porozumiewam się z nimi po angielsku, było tak wielkie, że aż postanowili poskarżyć się na to mojemu szefowi, który oczywiście dzielnie mnie obronił. To chyba doskonale opisuje ich poczucie przynależności do dialektu, którym się posługują...i jak wielką ujmą na honorze jest dla nich rozmowa po angielsku w miejscu, gdzie mogą swobodnie mówić w swoim języku.

A dziś, mała grafika, która pozwoli nam poznać historię podziału językowego między Belgami.


Źródło: internet

une manière schématique - schematyczna maniera, sposób, utarty schemat
moitié sud - środkowo-południowa część (południe oraz część środkowa-Bruksela i okolice)
essentiellement - koniecznie
en effet - w rzeczywistości
souvent - często
trouver liée à - być związanym z 
la Gaule - Galia
faire partie intégrante - stanowić zintegrowaną część
le latin - łacina
un ancêtre - prekursor, przodek
un Moyen Âge - średniowiecze
appartenir à - przynależeć do
par ailleurs - z drugiej strony
annexer - przyłączać, dołączać


À bientôt!

0 komentarze:

Prześlij komentarz